Organising Committee Members

AOI National

President
Dr. Sanjay Agrawal

President Elect
Dr. Deepak Haldipur

Past President
Dr. Viral Chhaya

Hony. Secretary
Dr. Rakesh Gupta

AOI Indore

President
Dr. Shailendra Ohri

President Elect
Dr. Navnit Jain

Past President
Dr. Imran Ali

Hony. Secretary
Dr. Vishal R. Munjal

Organising Committee

Convenor
Dr. Sanjay Agrawal

Chairman Reception
Dr. Shailendra Ohri

Organising Chairman
Dr. B. S. Chauhan

Organising Secretary
Dr. Vishal R. Munjal

Organising Co-Chairman
Dr. Satya Prakash Dubey

Associate Org. Secretary
Dr. Devendra Trivedi

Treasurer
Dr. Madhvi Patel

Co-Treasurer
Dr. Vijay Hawaldar

Committee Members

Dr. V. K. Maheshwari

Dr. Y. K. Maru

Dr. R. K. Mundra

Dr. Jawahar Bihani

Dr. Shrikant Phatak

Dr. Subir Jain

Dr. Navnit Jain

Dr. R. Manudhane

Dr. Jagdish Jain

Dr. Vineet Gupta

Dr. Kailash Lakhotia

Dr. A. Maloo

Dr. V. Chouradia

Dr. Sanjay Gupta

Dr. S. Karnawat

Dr. Sameer Nivsarkar

Dr. M. K. Bhargava

Dr. Piyush Gandhi

Dr. B. Baser

Dr. H. S. Sharma

Dr. Anand Singhai

Dr. Nikhil Saksena

Dr. G. Yashlaha

Dr. Shenal Kothari